ToolFool.nl is nog niet online.

Welkom op ToolFool.nl. Over enige tijd zal je hier diverse artikelen vinden over "Software, sites en gadgets voor professional en MKB." Allemaal over tools die je kunnen helpen om je werk beter, sneller, veiliger of leuker te maken. We putten er plezier uit om techniek zo in te zetten dat het echt voor je werkt. Met de artikelen hopen we je inspireren om dergelijke ideeën te proberen, om zo je dag efficiënter te besteden. Graag denken we ook met je mee hoe we je werk (of dat van je organisatie) efficiënter kunnen laten verlopen.

Maar goed, dat komt dus in de toekomst. Voor dit moment kan je ons account @ToolFoolNL wel al volgen op Twitter. Er wordt nog geen gebruik van gemaakt, maar als de website online komt zal dat zeker veranderen.

Bedankt voor je bezoek en hopelijk tot ziens!


Mensen die een bijdrage leveren aan deze site kunnen hier inloggen